ŞANİKA YARIMAT İÇ CEPHE BOYASI


Tanımı : Akrilik kopolimer, esaslı üstün vasıflı mat görünümlü dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

Özellikleri: Yüksek teneffüs özelliğine sahiptir. Çatlama ve dökülme yapmaz, yapışma gücü yüksektir. Sürtünmeye ve yıkamaya dayanımı yüksektir. Pürüzsüz görüntü sağlar.

Uygulama alanı:

Sıva, beton gibi yüzeylerde veya eski boyalı yüzeylerde kullanılır.

Uyuglama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kir, yağ, kabarmış eski boyalar silinerek, gerekirse kazınarak temizlenir. Varsa duvardaki çatlaklar akrilik bazlı bir mastikle düzleştirilmeli ve mastik uygulamasından sonra yüzey zımparalanmalıdır. Şanika Brüt Beton Astarı yüzeyin tamamına tek kat olarak fırça yada rulo ile uygulanır. 24 saat bekledikten sonra Şanika Yarımat İç Cephe Boyası iki kat olarak uygulanır.

İnceltme: Su ile hacimce %10 oranında inceltilmelidir.

Kuruma Süresi: 25 °C'de tam kuruma süresi 24 saattir.

Kaplama Gücü: Yüzeyin durumuna ve uygulama şekline bağlı olarak 10-13 metrekare (1 kat)'dır.

Depolama: 5-35 °C aralığında depolanan direkt gün ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orjinal ambalajlar için ortalama depo süresi 1 yıldır.

Taşıma Bilgisi: Karayolu taşımacılığı(ADR) ve Denizyolu taşımacılığı(IMDG) kapsamına girmemektedir.

Uygulama:

Uygulamadan önce inceltilirken iyice karıştırılır.

Başka boyalar ile karıştırılmaz.

 

Temizleme : Su ile temizleyiniz.

Sarfiyat: Yüzeyin durumuna ve uygulama şekline bağlı olarak 100-160 ml/m2(Tek katta)

Dikkat edilecek hususlar:

0 °C'nin altında ve 40 °C'nin üzerinde muhafaza etmeyiniz.

Kutu ömrü 2 yıldır.

Uygulama yapılacak ortam ısısı 5-30 °C olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYGULAMALARI
R22. Yutulursa zararlıdır.
R34. Yanıklara neden olabilir.
R43. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50. Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S7. Ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
S24/25. Deri ve göz temasından kaçınınız.
S26. Gözle temas halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
S28. Cilde temas halinde bol su ile yıkayınız.
S29. Kanalizasyona boşaltmayınız.