TAVAN BOYASI


Tanımı: Su bazlı, son derece örtücü mat tavan boyasıdır. Kokusuzdur ve nefes alma özelliğine sahiptir.

Yüzeyin Hazırlanması

Boyanın uygulanacağı alan temiz ve tozsuz olmalıdır.

Uygulama yapılırken ortam ısısı  5-30 °C aralığında olmalı ve kuvvetli rüzgara maruz olunmamalıdır.

Eski Boyalı Yüzeyler

Duvardaki çatlaklar akrilik bazlı bir mastikle düzleştirilmeli ve mastik uygulamasından sonra yüzey zımparalanmalıdır. Ardından SIENA ASTAR yüzeyin tamamına tek kat olarak fırça yada rulo ile uygulanmalıdır. Kuruması için en az 24 saat bekledikten sonra, Siena Silikonlu Dış Cephe Boyası 2 kat olarak uygulanır.

Yeni Yüzeyler

SİENA ASTAR yüzeyin her tarafına tek olarak fırça yada rulo ile uygulanır. 24 saat bekledikten sonra Siena Tavan Boyası yüzeyin her tarafına iki kat olarak uygulanır.

İnceltme

Su ile hacimce %10 inceltilir.

Uygulama;

Uygulamadan önce inceltilirken iyice karıştırılır.

Başka boyalar ile karıştırılmaz.

Kuruma Süresi: 24 saat. (25 °C )

Temizleme : Su ile temizleyiniz.

Sarfiyat: Yüzeyin durumuna ve uygulama şekline bağlı olarak 100-160 ml/m2(Tek katta)

Kaplama Gücü: Yüzeyin durumuna ve uygulama şekline bağlı olarak 1 litre ile 3-5 < (2kat)

Dikkat edilecek hususlar:

0 °C'nin altında ve 40 °C'nin üzerinde muhafaza etmeyiniz.

Kutu ömrü 2 yıldır.

Uygulama yapılacak ortam ısısı 5-30 °C olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYGULAMALARI
R22. Yutulursa zararlıdır.
R34. Yanıklara neden olabilir.
R43. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50. Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S7. Ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
S24/25. Deri ve göz temasından kaçınınız.
S26. Gözle temas halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
S28. Cilde temas halinde bol su ile yıkayınız.
S29. Kanalizasyona boşaltmayınız.